В приложение към това писмо Ви изпращаме наша кореспонденция с Министерство на външните работи на Федерална република Германия относно реда […]

Всяка илюстрация е съпътствана от кратък текст на български и английски език а пътешествието ни започва с карта на която […]

Писмо в бутилка от България стигна до Англия 2015-10-19 wwwnovinibg 19102015 Писмо в бутилка е плавало близо 14 месеца от […]

  • 1
  • 2