Изпълнение на частни и публични вземания. трите имена и регистрационният номер на частния съдебен изпълнител адресът на кантората номерът на. […]