Името на книгата идва от думите на Хаджи Али старейшина на Корфе. Книгата е написана от писателя Дейвид Оливър Релин. […]