Молим да ни пишете като се извиняваме че писмата ни сигурно ще са кратки в началото – още сме 2 […]

няколко форми на делово общуване. Бариери и деформации в комуникациите 10. Https Suvazov Pomorie Idwebbg Com Clients 206 Files Files […]