Информация за поръчки Мин. В България е прието да се използва метрична система за размери формати на хартия приета от […]