Прочувствено писмо – Писмото на Стефан Данаилов към неговите студенти просълзи сърцата – думи които ще накарат всеки да полети. […]