Човекът от отдел Човешки ресурси най-вероятно знае всички тези клишета наизуст и вместо да прибави стойност към Вашата кандидатура готовото […]