Пожелавам на всички повече родители които осъзнават че съвместната ни работа е в полза главно на. Благодарствено писмо от Конфиндустрия […]

Писмо до родителите относно проектите за образователна интеграция Информация относно рамковите условия за отваряне на проектите за образователна интеграция. верувам […]