Уважаеми г-нег-жо Прочетох за обявата ви в сайта за работа и условията ми харесаха. Традиционно мотивационно писмо за позиция Счетоводител. […]

Писмо описващо съответствието на квалификациите на кандидата и критериите на работодателя. Ние искаме да разберем повече за кандидата и неговите […]