Тя позволява на индивида да рекламира себе си своите умения опит и опит на работодателя като по този начин създава […]