Те използват поставянето на. Лечението с вендузи или още вендузотерапия е метод в алтернативната медицина познат още от древността но […]